ÅRSPLAN 2017/18

Vi ønsker dette året å bruke samme årsplan for hele barnehagen. Alt av opplegg og prosjekter vil være tilpasset hvert barns ståsted og individuelle behov.

Kompetanseplan 2018 - 2020

Grandehagen er opptatt av at det skal være god kvalitet på det pedagogiske arbeidet vi gjør i bhg. Vi har laget en utvidet kompetanse plan som legger vekt på intern og ekstern kompetanse utvikling for de som jobber i Grandehagen.