Ansatte

Fargeklatten 0-3 år

Inger Christine Ulven

Stilling: Assistent
456 04 816
iculven@hotmail.com

assistent 100% Ansatt hos oss fra august 2009

Birgitte Olsbu

Stilling: Assistent
906 67 241
birgitte.olsbu@online.no

assistent 70% ansatt fra 2014. Birgitte tok kompetansehevings-studie for assistenter og fagarbeidere på UIA vår/høst 2016

Gunn Marit Gundersen

Stilling: Assistent
gunnmgundersen@outlook.com

Assistent i grandehagen siden 2000. 80% stilling på Fargeklatten fra desember 2016. Dette bhg året er hun også de ansattes representant i SU.

Kari Lassesen

Stilling: Assistent
957 75 171
karilassesen@gmail.com

Kari skal fra august 2017 jobbe på Fargeklatten i 90%. Hun har skolert seg innenfor HMS. Hun har vært i barnehagen siden februar 2004.

Stian Thorsen

Stilling: Assistent

Stian er ekstra medarbeider på Haregruppen. Stian har vært lærekandidat i grandehagen i 2016/17

Ann Iren Jensen

Stilling: Assistent

Jobber på Hare gruppen

Edel Ulven

Stilling: Styrer
930 99 362
edel.ulven@grandehagen.no

Eier og styrer. Hun har grunnfag i kunst og håndtverk, Personalledelse og kompetanseutvikling, Organisasjonspsykologi og ledelse. Hun er NLP  Coach.  Edel har vært her siden bhg startet i 1995.

Liv Hege Jørgensen Vik

Stilling: Pedagogisk leder
991 61 187
livhege76lhv@gmail.com

Pedagogisk leder i 100 % stilling på Paletten. Hun har vært hos oss siden august 2010. Hun har fordypning i kunst og håndtverk. Liv Hege er også øvingslærer for studenter fra UIA som er i praksis. Liv Hege tok våren 2017 og kurset seg i "Traume basert omsorg". Dette skal hun også høsten 2017 i tillegg til å ta veilednings pedagogikk på UIA.

Mari Ollimstad

Stilling: Pedagogisk leder

Solveig Elefsen

Stilling: Kjøkkenassistent

Hun har ansvar for mathåndteringen på Paletten og Fargeklatten. Hun har vært i barnehagen siden februar 2001.

Simon Thorsen

Stilling: Medarbeider

Simon skal være hos oss på Fargeklatten og Ekorn gruppen frem til ferien. Han skal søke barnehagelærer utdanningen fra høsten 2018

Paletten 3-6 år

Eirin Byholt Liltved

Stilling: Avdelingsleder
916 25 095
eirin.liltved@grandehagen.no

Pedagogisk leder på avdeling Paletten. I tillegg har hun avdelingsansvar for avdeling. Hun jobber 100% og har vært hos oss siden februar 2006. Hun har fordypning i norsk, i tillegg til 1 og 2 avdeling spesial pedagogikk. Eirin har også tatt Relasjonskompetanse for bhg lærere.  Eirin er øvingslærer for studenter fra UIA som har praksis i sin førskolelærer utdanning. Hun har også veilednings pedagogikk på UIA.

Wenche Thorsen

Stilling: Assistent
950 35 223
wenthor@online.no

Assistent i Grandehagen siden februar 2002.

Trude Olsen Nodland

Stilling: Assistent
974 79 497
trudeelise@me.com

Assistent i 80% på avdeling Paletten, og begynte i september 2005.

Edel Ulven

Stilling: Styrer
930 99 362
edel.ulven@grandehagen.no

Eier og styrer. Hun har grunnfag i kunst og håndtverk, Personalledelse og kompetanseutvikling, Organisasjonspsykologi og ledelse. Hun er NLP  Coach.  Edel har vært her siden bhg startet i 1995.

Tone Ulven Hegland

Stilling: Pedagogisk leder
902 02 733
tonuheg@hotmail.com

er pedagogisk leder i 100% stilling. Tone har fordypning i kunst fag og har vært i Grandehagen siden 2001. Tone har stor interesse for barns språklige utvikling og er barnehagens språkpedagog. Hun blir kurset i barns språkutvikling og har ansvaret for oppfølgingen av de som trenger logoped. Tone skal høsten 2017 ta 15 studiepoeng i førskolepedagogikk ifbm Agder prosjektet. i tillegg skal hun ta veilednings pedagogikk på UIA.

Chris Gundersen Carlsen

Stilling: Pedagogisk leder
chriscarlsengundersen@gmail.com

Hilde Svenningsen Skaare

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
952 19 103
hilsv@online.no

Hilde begynte i Grandehagen i august 2008. Hun er utdannet barne- og ungdoms arbeider og jobber 60%.    Hun har erfaring fra barnehage og skole. Hilde er veileder for lærlingene som er i Grandehagen. Hun tok kompetansehevings-studie for assistenter og fagarbeidere på UIA vår/høst 2016. Hilde er også verneombud.

Camilla Karlsen Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
413 45 445
camilla_j93@hotmail.com

Barne- og ungdomsarbeider. ansatt fra 2013. Hun er også veileder for lærlingene som er i bhg. Dette bhg året skal hubn være veileder for Jeanette Lillødegård.

Maria Sahlin

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
maria.sahlin62@gmail.com

Maria er assistent på Paletten i 100% stilling og hun har mye kompetanse med kunstfaget. Hun begynte hos oss i august 2013. Maria ble barne og ungdomsarbeider i høst (2017) da hun tok fagprøven etter å ha fulgt kompetanseheving med teori for assistenter i regi av Fylkesmannen. Hun er også dette året medl i SU, som ansattes rep.

Peter Nørgaard-Jensen

Stilling: Barnehagelærer

Peter er vikar og en ekstra ressurs frem til nyttår i første omgang

Solveig Elefsen

Stilling: Kjøkkenassistent

Hun har ansvar for mathåndteringen på Paletten og Fargeklatten. Hun har vært i barnehagen siden februar 2001.

Jeanette Lilleødegård

Stilling: Lærling

Andre ansatte