Foreldre møte Paletten torsdag 15 juni

Hei og velkommen til foreldre møte. Fra kl 17.30 til 18.00 er det foreldre råd, som består av alle foreldre på Paletten. Foreldre rep for avdelingen er Tina, som leder dette. Hun har med evt saker fra SU Det ordinære foreldre møte vil være fra 18.00 til 20.00. Enkel bevertning! Vel møtt!

Det vil være viktig å møte opp da ny årsplan med innhold skal godkjennes i foreldre rådet. 

Vi vil også legge opp til refleksjon rund viktige tema. Pkt kommer senere i de lukkede gruppene på facebook.