Foreldre møte Fargeklatten tirsdag 13 juni

Hei til alle foreldre som har barn på Fargeklatten. Det er satt opp foreldre møte denne dagen med foreldre råd fra 17.30 til 18.00. Dette ledes av foreldre rep May-Lene, som har med seg evt saker fra SU.

Det ordinære foreldre møte starter kl.18.00 til 20.00. Det er viktig at dere kommer da foreldre rådet skal godkjenne den nye årsplanens innhold. Vi vil også legge opp til refleksjon rundt aktuelle temaer. Se pkt til dette i de lukkede facebook gruppene etterhvert.

Det vil bli enkel bevertning. Vel møtt!