Barns uttrykk

I Grandehagen bruker barna diverse kunstneriske teknikker for å utrykke seg, og prosessen er selve målet.

På småbarnsavdelingen drives det sansing på høyt nivå når vi har malestund.

Barna får utfolde seg med bevisste og støttende voksne slik at kunst-stunden skal bli en god opplevelse, og barna får erfare skaperglede