om oss

Åpningstiden vår er 06.30-16.45 Grandehagen er privat og ble startet i august 1995. Vi har et stabilt og dyktig personal og vi satser på god og kontinuerlig kompetanseutvikling av hele personal gruppen.

 

Barnehagens mål: Barna skal få styrket sin sosiale kompetanse gjennom god selvfølelse og selvtillit. På denne måten blir de sosialt handledyktige, og vil stole på egne tanker og følelser i ulike sosiale situasjoner og sammenhenger.

Engasjerte og lekne voksne.

Vi har et dyktig og stabilt personale med bred erfaring og et skikkelig godt arbeidsmiljø. Når personalet trives så godt i jobben sin merkes det også hos barna. Humor, trygghet og glede preger barnehagedagene.

 

Barnehagens visjon er VI GJØR HVERANDRE GODE

Litt om satsingsområder, tema arbeid og pedagogiske verktøy:

  • Gi barna god omsorg i trygge omgivelser
  • Hovedfokus på å være med å fremme barnas sosiale kompetanse.
  • Høyt kompetansenivå i personalet og lederutvikling
  • Hele personalet har blitt kurset i Være sammen som går på relasjonsbygging og bevisste voksne.
  • Godt språklig læringsmiljø, der vi også bruker snakkepakken.
  • Emosjonell verktøykasse
  • Tarkus. trafikk opplæring
  • Lek. Bevisste voksne på hvor viktig lek er.
  • Godt foreldre samarbeid.

Dette kan dere lese mer om i vår Kompetanseplan_Grandehagen_2014_17 eller årsplan

 

Måltid

Vi er så heldige å ha kjøkkenpersonale der det er fokus på sunn og god mat. Her betaler foreldre matpenger slik at alle måltider serveres i barnehagen. Da får barna mulighet til å være med å tilberede mat, smøre selv og læring i den gode stemningen rundt bordet med et måltid. Vi har også matlaging ute, enten i gapahuken eller i grillbua i ly for vær og vind.

 

Varierte erfaringer og opplevelser

Kompetansen i personalet gjør at vi kan se, annerkjenne og følge opp barnas utvikling og tilrettelegge for et godt og variert læringsmiljø, som vil være tilpasset den enkeltes utviklingsnivå og modning. På denne måten vil alle ha muligheten til å få utfordringer som kan mestres.

Lekende felleskap.

Lek skal ha en fremtredene plass i barnets liv i barnehagen. Leken har egenverdi og barna lærer utrolig mye gjennom lek, samtidig som de knytter vennskap og opparbeider seg sosial kompetanse.

Barna skal ha tid til å få gi seg helt bort i leken, være nyskjerrig, viktig, få eksperimentere og utvikle seg i fellesskap med andre barn og voksne.

Mestring i et motorisk utfordrende utemiljø

Vi har et veldig fint og variert uteområde, men er også veldig glad i å være på tur. Vi vil at barna skal få gode opplevelser i allslags vær, der skogen og Buøya er populære turmål. Barnehagen har også en egen båt og buss stopp rett ved.

 

Vennskap gir trygghet.

Gjennom gode opplevelser og relasjonsbygging skapes vennskap som gir trygghet og glede i hverdagen.

Sosial kompetanse omhandler også å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. denne kompetansen gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ, vise empati og til å opprettholde vennskap.

Gjennom handlinger, erfaringer og opplevelser i fellesskapet får de forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter.

Latter, glede og den gode samtalen.

Vi jobber aktivt med vennskap, trygghet og empatiutvikling for å forebygge mobbing.

Kunst og kreativ utfoldelse

Grandehagen er en kunstbarnehage. Vi går ut ifra barnas interresser og medvirkning i prosjekter og prosessen er selve målet. Barnas interesser ses igjen i det de lager, og hvert barn har sin egen måte å tolke og uttrykke seg innenfor kunst.

De skal få utfolde seg på forskjellige måter, og vi har mange kunstprosjekter med diverse teknikker og materiell. Barnas fantasi og kreative tenkning i samarbeid med veiledning fra voksne er med på å gi barna skaperglede.