sykt barn, når må de bli hjemme?

Husk at dere kjenner deres barn best, og alle barn er forskjellige. men her er en liten pekepinn på hva som anbefales,